WhatsApp'tan Android'e özel yeni özellik – Memurlar


WhatsApp kullanýcýlarý önümüzdeki günlerde pek çok kullanýcýnýn merakla beklediði özelliðe kavuþabilir.


Pek çok kullanýcýnýn canýný sýkan WhatsApp’tan yapýlan paylaþýmlarýn telefonun hafýzasýnda yer tutmasý sorunu yakýn bir zamanda ortadan kalkacak.


WhatsApp istediðiniz mesajlarý tutarak, belirli standarttaki mesajlarý tek bir seferde silmenize imkan veren özelliði ile platformu kullanan kiþilerin alýþkanlýklarýný deðiþtirmeye hazýrlanýyor.


Ýlk olarak Android sürümünde görünecek özelliðin önümüzdeki haftalarda iPhone uygulamasýna da entegre edilmesi bekleniyor.


Peki WhatsApp’ýn bütün özelliklerine hakim misiniz?


Ýþte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliði…


KALIN, ÜSTÜ ÇÝZÝLÝ VE ÝTALÝK


Mesajlarýnýzý kalýn, üstü çizili veya italik yapmak isterseniz tek yapmanýz gerek yazdýðýnýz metni seçip, araç çubuðundaki üç nokta simgesine dokunarak istediðiniz formatlamayý seçmek.


WhatsApp’ýn nu özelliði þimdilik sadece beta halinde var olsada, çok yakýnda herkes tarafýndan kullanýlabilecek.


EMOJÝ TARAMASI


WhatsApp’ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doðru anda doðru emoji’yi bulmak çok zor olabiliyor. Artýk istediðiniz emoji’yi kelime kullanarak aramanýz mümkün olacak.


DAKÝK HESAPLAMALAR


Eðer sürekli konuþmalarýnýzý takip etmiyorsanýz, küçük tik iþaretlerinin maviye dönüþtüðü aný kaçýrabilirsiniz. Artýk gönderdiðiniz mesajý basýlý tutarak çýkan “Bilgi” opsiyonunu týklayarak bir tikin ne zaman maviye dönüþtüðünü görebilirsiniz.


GRUP SOHBETLERÝNÝ SESSÝZE ALIN


Çenesi düþük arkadaþ gruplarýnýzdan sýkýldýðýnýzda, “Grup bilgisi”ni açarak, grup konuþmanýzý sekiz saat, bir hafta veya bir yýl boyunca sessizleþtirebilirsiniz.


PARANIZ CEBÝNÝZDE KALSIN


“Ayarlar”lardan “Veri Kullanýmý”na týklayarak, “Medyanýn otomatik olarak indirilmesi” ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz.“Mobil veri kullanýrken” düðmesine týklayarak, verilerin wifi’sýz ortamlarda indirilmesi opsiyonunu kapatabilir, ve telefon faturanýzý azaltabilirsiniz.


OTOMATÝK YÜKLEMELERÝ DURDURUN


Telefonuzun fotoðraf galerisinde utanç verici resimler olmasýný istemiyorsanýz WhatsApp’ýn otomatik yükleme özelliðini kapatabilirsiniz.


Bunun için sohbet ayarlarýnda “Gelen medyayý kaydet” i kapatarak fotoðraflarýn ve diðer medyanýn otomatik indirme iþlemlerini durdurabilirsiniz.


REFERANS ÝÇÝN ÖNEMLÝ MESAJLARI ÝÞARETLEYÝN


Önemli bir mesajý bulmak için yüzlerce iletiyi geriye doðru kaydýrmak çok uzun sürebilir. Ama eðer o mesaja yýldýzla iþaretlerseniz hem sizin iþiniz kolaylaþýr, hem de mesajlaþtýðýnýz kiþinin bundan haberi olmaz.
Bir mesaja yýldýz eklemek için tek yapmanýz gereken mesajýn üstünü basýlý tutmak ve çýkan yýldýz simgesini seçmek. Daha sonra sohbetin üzerine dokunup “Yýldýzlý mesajlar”ý seçerek iþaretlediðiniz tüm mesajlarý görebilirsiniz.


DÝZÜSTÜ WHATSAPP


WhatsApp’ý bilgisayardan açarak artýk iþyerinizde istediðiniz kadar mesajlaþmanýz mümkün.


Bilgisayarýnýzdan Web.whatsapp.com adresine girdikten sonra telefonunuzdaki WhatsApp’ýnýzdan alacaðýnýz QR kodu ile sohbetlerinizi bilgisayar ekranýna taþýyabilirsiniz.YANITLAMAYI KENDÝNÝZE HATIRLATIN


Eðer çok ilginizi çekmeyen bir konu konuþuyorsanýz, kendinize cevap vermeniz gerektiðini hatýrlatmak için herhangi bir sohbeti “Okunmamýþ” olarak iþaretleyebilirsiniz.


Böylece konuþmanýn yanýnda belirecek olan mavi nokta, size cevap vermeniz gerektiðini hatýrlatabilir.
FAVORÝ SOHBETLERÝNÝZÝ UYGULAMANIN TEPESÝNE KOYUN


Þu anda yalnýzca beta halinde bulunan bu özellik sayesinde bir konuþmayý sohbetler listenizin en üstüne koymanýz mümkün.Tek yapmanýz gerek sohbete basýlý tutarak, ekranda beliren ‘pin’ opsiyonunu seçmek.Source link

(Visited 6 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!