Suudi yetkililer Pokemon iddiasını yalanladı – STAR


Suudi medyasýnda Çarþamba günü yer alan haberlerde ulema heyeti basýn sözcüsü ”Müslümanlardan aldýðý 2001 adet soruþturma sonrasýnda emirler verdiði olmuþtur fakat Pokemoon Go hakkýnda herhangi bir baþvuýru almamýþtýr” dedi.

Oyunda oyuncular gerçek hayattaki sokaklarda gezerek kameralarýnda karþýlarýna çýkan “cep canavarlarýný” yakalamayý amaçlar. 2001 yýlýnda verilen fetvada kumar içermesi nedeniyle islama aykýrý olduuðu kararýyla çýkartýlmýþtý. Fakat Suudi yetkililer sosyal medya raporlarýný asýlsýz bulmaktadýr.

Ulema heyetinden, ‘Pokemon oyunu hakýnda herhangi bir fetva vermediklerini, sosyal medyada çýkan bu yöndeki haberlerin doðru olmadýðýný söyleyen Kültür ve Enformasyon Bakanlýðý’na baðlý uluslararasý haberleþme ve medya bölümünün baþý Abdul Aylas, yabancý medyanýn haberlerini yapmadan önce kendilerine resmi olarak sorulabilieceðini dile getirdi. Konseyin Twitter hesabýnda da herhangi bir fetvanýn verilmediði söylendi.

 Source link

(Visited 45 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!