Snapchat Twitter'a fark attı! – Akşam


‘);
var s = d.createElement(“script”); s.async = true;
s.src = (d.location.protocol===”https:”?”https”:”http”)+’://ca.cubecdn.net/js/loader_v2.js?cb=’+(new Date().getMinutes()+new Date().getHours());
var a = d.getElementsByTagName(“script”)[0]; a.parentNode.insertBefore(s,a);
}(this,document));

Fotoðraf odaklý sosyal medya uygulamasýnýn bu hýzlý yükseliþi reklam verenlerin de dikkatini çekiyor. Günde üç milyara yakýn videonun seyredildiði uygulamadaki 150 milyon aktif kullanýcý ayný zamanda reklam verenlerin de hedefinde bulunuyor.

Kullanýcý yaþ ortalamasý 13-15 arasýnda yoðunlaþan uygulama gençleri hedefleyen markalarýn ve reklam kampanyalarýnýn odaðý olmuþ durumda.

Bu ilgiden en çok rahatsýz olan kiþi ise, bir zamanlar gençlerin elinden düþürmediði Twitter’a bugün reklam bulmakta zorlanan Jack Dorsey olmalý.

 Source link

(Visited 4 times, 1 visits today)

Author: Editor

Share This Post On

Submit a Comment Cancel reply

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!