Samsung'dan tırnak boyutunda 512 GB'lık SSD – STAR


Dünyanýn en yüksek kapasiteli microSD kartýný üretmeyi baþaran Samsung bu baþarýsýyla yetinmeyerek þimdi de bir týrnak büyüklüðünde olan fakat tam 512 GB’lýk veri depolayabilen minyatür bir katý hal sürücüsünün de duyurusunu yaptý. Türünün ilk örneði olan ve PM971-NVMe adý verilen bu SSD, 16 adet V-NAND flaþ yonga, bir adet 20nm mobil DRAM yonga ve yüksek performanslý bir kontrolörden oluþan tek bir BGA (ball grid array) paketi barýndýrýyor.

Bu yapýsý sayesinde çeþitli yongalarý tek bir yongada sýkýþtýrmayý baþaran SSD, böylece bütün bu veriyi 20 mm x 16 mm x 1.5 mm’lik boyutlarýnda ve bir gram aðýrlýðýnda bir levhaya sýðdýrabiliyor.

Ayrýca son derece hýzlý olan ve Samsung’un iddiasýna göre Full-HD bir filmi üç saniyede transfer edebilen bu SSD, saniyede 1500 MB veri yazdýrabiliyor.

Samsung bu yeni SSD modeliyle NVMe SSD’ler, dahili SSD’ler ve UFS’ler (Evrensel Flaþ Depolama) olmak üzere üç ayrý depolama alanýnda rekabeti daha da arttýrmayý hedeflediðini açýkladý. Yeni nesil PC’ler ve ultra-ince notebook PC’lerde kullanýlmasý hedeflenen ve 512 GB, 256 GB ve 128 GB’lýk seçenekler sunan PM971-NVMe’nin fiyatýna dair henüz bir açýklama yapýlmýþ deðil.

 Source link

(Visited 25 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!