Prisma Android'e geldi! Google Play – STAR


Google Play Store maðazalarýnda da çýkýþýný yapan fotoðraf düzenleme uygulamasý Prisma Android cihazlarda da kullanýlabilir durumda. Özellikle gençlerin sýklýkla indirdiði Prisma uygulamasý, IOS maðazalarýna çýktýðý günden beri en çok indirilen uygulamalardan birisi oldu. Çok konuþulan Prsima uygulamasýnýn Google Play ve IOS indirme linki haberimizde.
 

PRISMA GOOGLE PLAY ÝNDÝRMEK ÝÇÝN TIKLAYINIZ.
 

PRISMA IOS ÝNDÝRMEK ÝÇÝN TIKLAYINIZ.
 

Günümüzde fotoðraf çekmek adeta bir hastalýk haline geldi. Özellikle gençler, her yerde ve her koþulda fotoðraf çekilmek için adeta birbiriyle yarýþýyor. Hele bir de bu fotoðraf sosyal medyada paylaþýlacaksa, efekt uygulamak kaçýnýlmaz hale geliyor. Bildiðimiz üzere hali hazýrda Instagram’da birçok filtre bulunuyor ve milyonlarca kiþi bu filtreleri kullanýyor. Lakin daha özgün görünmek isteyenler, farklý uygulamalara yöneliyor. Ýþte bu alanda Prisma uygulamasý ön plana çýkýyor. Henüz çýkalý kýsa bir süre olmasýna raðmen Prisma indirme rekorlarý kýrdý ve AppStore’da en çok indirilen uygulamalar arasýna girmeyi baþardý.

 

 

Prisma, diðer fotoðraf düzenleme uygulamalarýndan oldukça farklý. Zira uygulamada bulunan efektler, fotoðraflarý adeta bir sanat eserine dönüþtürüyor ve bu hizmeti ücretsiz olarak sunuyor. Bildiðimiz üzere uygulama marketlerinde çok kullanýþlý uygulamalar var ancak bunlarýn fiyatlarý oldukça yüksek olabiliyor. Diðer taraftan Prisma’ya yakýn zamanda video ve 360 derece fotoðraf çekim desteðinin de eklenmesi bekleniyor. Source link

(Visited 41 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!