Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, App Store'dan kaldırıldı – STAR


Apple, dünyanýn en popüler anlýk mesajlaþma uygulamalarýndan olan Telegram’ýn resmi uygulamasýný App Store’dan kaldýrdý. Kaldýrma iþleminin Telegram’ýn yeniden tasarlanmýþ bir uygulamasý olan Telegram X’i Android için yayýnlamasýndan hemen sonra gerçekleþmesi dikkat çekti.

 

Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Telegram CEO’su Pavel Durov, Telegram’ýn kullanýcýlar için uygunsuz içerik sunduðu gerekçesi ile Apple tarafýndan uyarýldýklarýný, bu nedenle her iki uygulamanýn da App Store’dan kaldýrýldýðýný söyledi. Durov, gerekli düzeltmelerin gerçekleþmesinin ardýndan Telegram’ýn App Store’a yeniden dönmesini beklediðini de sözlerine ekledi.

 

Telegram’ýn kullanýcýlara nasýl bir uygunsuz içerik sunduðu ya da App Store’a ne zaman geri döneceði þu an için belli deðil. Apple’ýn iOS yönergelerinde belirtildiði üzere sakýncalý içerikler filtreler ile örtülmek zorundadýr. Aksi takdirde ise kullanýcýlar servisten engellenebilir. Muhtemelen Telegram’ýn App Store’dan kaldýrýlmasý da bu konuyla ilgili bir durum.

 

Webtekno’da yer alan habere göre, Telegram X ise þu anda iOS için test aþamasýnda bulunuyor. Uygulamanýn Android sürümü ise yayýnlanmýþ durumda. Muhtemelen Telegram iOS yönergeleri ile ilgili düzeltmeleri gerçekleþtirdiðinde uygulama yeniden eriþime açýlacaktýr. Aksi takdirde Apple, on milyonlarca kullanýcýsý olan Telegram kullanýcýlarýnýn tepkisi ile yüzleþmek zorunda kalabilir.

 

<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”tr”><p lang=”en” dir=”ltr”>We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store.</p>&mdash; Pavel Durov (@durov) <a rel=”nofollow” href=”https://twitter.com/durov/status/958990254396059648?ref_src=twsrc%5Etfw”>1 Þubat 2018</a></blockquote>

<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>Source link

(Visited 6 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!