Microsoft'un geliri azaldı – STAR


Microsoft’tan yapýlan açýklamaya göre, bu yýlýn nisan-haziran dönemini 2016 mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft’un yýllýk ve son çeyrek gelirleri azaldý.

Toplam geliri, bir önceki yýla göre yüzde 8,8 azalarak 85,3 milyar dolara düþen þirket, 2015 mali yýlýnda toplam 93,6 milyar dolar gelir açýklamýþtý.

Böylece, Microsoft’un 2009’dan beri yýllýk mali gelirlerinde ilk defa düþüþ kaydedildi.

Þirketin, net karý da yüzde 7,7 azalarak toplam 16,8 milyar dolara geriledi. Microsoft, geçen yýl toplam 18,2 milyar dolar net kar elde ettiðini duyurmuþtu.

Bu yýlýn nisan-haziran döneminde þirketin geliri yüzde 7,1 azalarak 20,61 milyar dolar oldu. Microsoft, geçen yýlýn ayný döneminde 22,18 milyar dolar gelir elde etmiþti.

Geçen yýlýn nisan-haziran döneminde 3,2 milyar dolar zarar eden þirket, bu yýlýn ayný döneminde 3,12 milyar dolar kar etti.

Açýklamada görüþlerine yer verilen Microsoft Ýcra Kurulu Baþkaný Satya Nadella, “Geride býraktýðýmýz yýl dijital dönüþümünü gerçekleþtiren müþterilerimiz ve bizim için önemliydi. Microsoft Cloud (bulut) hizmeti önemli müþteri ivmesi kazandý” ifadelerini kullandý.

Microsoft’un dördüncü çeyrek ve 2016 mali yýlý gelirlerinde düþüþ görülmesine raðmen, þirketin hisse baþýna deðeri, New York borsasýnýn kapanýþýnýn ardýndan gerçekleþen sýnýrlý iþlemlerde, yüzde 2,6 artarak 55,37 dolara yükseldi.Source link

(Visited 31 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!