LG V20'nin özellikleri detaylanıyor – STAR


Bu yýl yola çýktýðý G5 amiral gemi modelinden beklediði verimi alamayan LG, yýlýn ikinci yarýsýnda V20 adýndaki yeni amiral gemi modeli ile çýkýþ arayacak. Özellikle çoklu ortam özelliklerine odaklanacaðý belirtilen LG V20 için bazý iddialar gündemde.

Þirketin büyük umutlarla geliþtirdiði LG V20 modelinde, bazý unsurlarýn rakiplerinden farklý olamayacaðý aþikar. Gündeme gelen yeni bilgiler de bunu doðrular nitelikte. Hatta, donaným olarak yýlýn ilk yarýsýndaki amiral gemi modelleri ile ayný seviyede olduðunu görüyoruz.

LG V20

5.5 inçlik Full HD çözünürlükte bir ekrana sahip olacak LG V20 modeline, Snapdragon 820 yonga seti güç verecek. 3GB veya 4GB seçeneðine göre, segmentinde yüksek performans deðerlerine imza atacaðýný söyleyebiliriz. Peki LG V20 hangi noktalarda farklýlaþacak?

Ýlk olarak geçen yýl oldukça eleþtirilen batarya kapasitesinin 4000mAh seviyesine çýkarýlarak, geçmiþi unutturacaðýný söyleyebiliriz. Bu sayede, kullanýcýlar LG V20 ile daha fazla vakit geçirebilecek.

Diðer taraftan, çift ön kamera ile ilgili henüz bir geliþme yok. Arka kýsýmda 20MP çözünürlüðünde bir kamera yer alýrken, ön kýsýmda da 8MP çözünürlüðünde bir özçekim kamerasý bulunuyor. Ýlk nesil modelde, çift ön kamera dizilimi kullanýcýlarý oldukça heyecanlandýrmýþtý. Muhtemelen bununla ilgili daha net bilgileri önümüzdeki günlerde duyabiliriz.

Özellikle performans ve batarya konusunda, önceki nesle göre büyük adýmlar attýðýný gördüðümüz LG V20, 1 Eylül tarihindeki IFA 2016 fuarýnda resmiyet kazanacak. Galaxy Note 7 modelinden sonra piyasaya çýkacak olmasýnýn yaný sýra, iPhone 6SE serisi ile ayný döneme denk gelmesi þüphesiz yeni amiral gemi modelini oldukça zorlayacaktýr. Bakalým LG, bu sýký rekabet içerisinde nasýl bir farklýlaþma politikasý izleyecek?

USB Tip-C portu üzerinden hýzlý þarja imkan tanýyacak olan cihaz, ilk nesildeki ikinci küçük bilgi ekraný, 32-bit ses deneyimi ve manuel video ayar arayüzünü de mutlaka bünyesinde barýndýracaktýr. Henüz bununla ilgili de herhangi bir iddia gündeme gelmedi. Ayrýca parmak izi okuyucusunun ön kýsma alýnmasý ihtimali de mevcut.Source link

(Visited 31 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!