Cenevre'de geleceğin ayak izleri – Akşam


“);
$(document).on(“click”,”.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’] .close-ad”, function() {
$(“.adm-ads-area[data-ad-type=’inread’]”).hide();
});
});

SÜMER DEMÝRCÝLER

Kapýlarýný geçtiðimiz hafta açan Cenevre Otomobil Fuarý’nda sadece satýþýna hemen baþlanacak otomobiller deðil, markalarýn gelecekten izler taþýyan özel çalýþmalarý da büyük dikkat çekti. Neredeyse her marka, yakýn gelecekte kullanmayý planladýðý yeni teknolojileri, özel tasarýmlarý fuarda sergileyip, otomotiv dünyasýnda yaþanacak geliþmelerin ipuçlarýný ziyaretçilerle paylaþtý. 

HÝDROJENLE 800 KM GÝDÝYOR

Hyundai, Cenevre’de tanýttýðý yeni teknoloji ürünü FE Concept modeliyle eko-modeller programýnda yeni bir dönemi baþlattýðýný ilan etti. Daha hafif olan model yüzde 10 daha az yakýt tüketip menzili yüzde 30 artýyor. Araç, tek dolumla 800 km’den fazla yol gidebiliyor. 

Otomotivde drone zamaný 

Avrupalý uçak üreticisi Airbus ve ünlü tasarým firmasý Italdesing tarafýndan geliþtirilen Pop Up adlý konsept özellikle þehir için ulaþýmý için düþünülmüþ. Tamamen elektrikli olarak çalýþan ve üzerinde 4 ayrý pervane bulunan drone tarzý araç karbon fiber gövdeden üretilmiþ. 2.6 metre uzunluðunda olan araç gerektiðinde kara yolunda da kullanýlýp, yapay zekayla kontrol edilecek. Aracýn yakýn gelecekte üretimiyse þimdilik planlanmýyor.

Özgürlük için tasarlandý

Peugeot Cenevre’de tanýttýðý Instinct Concept ile otonom sürüþ ve hareket özgürlüðü konusunda yeni bir boyuta geçtiðini gösteriyor. Araç özgürlük anahtar kelimesiyle tasarlanmýþ. Otonom sürüþ özelliðine sahip olan Peugeot Instinct Concept, eþzamanlý olarak markanýn sürüþ keyfi konusundaki kararlýlýðýný ve geleceðe bakýþýný da gösteriyor. Peugeot’nýn konsep aracýnýn iç mekanýnda kullanýlan yüksek teknoloji ayný zamanda kaliteli malzemelerle harmanlanarak, sunulan lüks de yükseltilmiþ.

Hýzlý ve elektrikli ZOE 

 

Fuarda ilk kez sergilenen ZOE e-Sport tek koltuklu Renault e.dams ile ayný sportif stile ve gövde rengine sahip. Renault ZOE e-Sport konsept otomobilinin batarya (450 kg) dahil 1.400 kilogramlýk gövdesi tamamen karbon fiberden üretilmiþ. Spor otomobilleri kýskandýran ZOE e-Sport’un 0’dan 100 km/s’ye hýzlanmasý sadece 3,2 saniyede gerçekleþiyor. 

En havalý Suv fuarda görücüye çýktý

Citroen’in kompakt SUV segmentindeki yeni aracýnýn ön gösterimi olan C-Aircross Concept, markanýn yakýn gelecekteki tasarým çizgisini de yansýtýyor. Fransýz üretecinin ürün stratejisinde yeni bir aþama olan C-Aircross Concept, C4 Cactus ile baþlayan, yeni C3 ile devam eden yeni tasarým vizyonunu daha da somutlaþtýrýyor. C-Aircross Concept, sade ve ferah kabininde kullanýlan sýcak malzemeler ve kullanýcý dostu teknolojileriyle kompakt SUV segmentine farklý bir anlayýþ getiriyor. 

Bilimkurgu filminden

Elektrikli araçlar ve otonom sürüþ konusunda yoðunlaþacaðýný daha önce açýklayan Volkswagen, fuarda sergilediði Sedric ile bu alanda nasýl modeller geliþtireceðini de gösterdi. Bir uzay aracý görünümündeki konsept araç elektrikli olarak 4 kiþinin ulaþýmý saðlýyor. 

PEDALSIZ MOTOSÝKLET

2030’lu yýllarda þehirlerdeki ulaþým için vizyoner kimliðiyle çözümler üretmeye devam eden Toyota, aktif eðim teknolojisine sahip, 200 km menzilli i-TRIL Concepti tanýttý. Pedalýn kullanýlmadýðý konsept, tamamen elle kontrol ediliyor. 

 

 Source link

(Visited 11 times, 1 visits today)

Yazar: Editor

Bunu Paylasin!

Yorum Yapin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Pin It on Pinterest

Share This

Vpn indirim ve Firsatlari

Email Listemize katilin ve firsatlardan haberdar olun!

Bilgileriniz 3. partiler ile paylasilmaz!